Biblioteka szkolna jest czynna codziennie w następujących godzinach:

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

7:00 - 7:30

6:30 - 8:00

6:30 - 8:00

 7:00 - 10:45

7:00 - 7:30

10:00 - 12:30

  9:00 - 10:35

11:45 - 12:30

14:15 - 15:30

12:50 - 13:50

13:00 - 13:25

11:30 - 12:25

13:00 - 15:15

 

 

14:20 - 15:30

14:15 - 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci do godziny 16.20.

W nagłych wypadkach opóźniających odebranie dziecka ze świetlicy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić telefonicznie wychowawcę świetlicy o zaistniałej sytuacji.