Uczestnicy świetlicy zobowiązani są do:

 • zgłaszania się do świetlicy bezpośrednio po lekcjach
 • uzyskania zgody wychowawcy na wyjście ze świetlicy
 • nie oddalania się od grupy na boisku szkolnym lub na wycieczce
 • zachowania ciszy, podczas zajęć świetlicowych rozmawiamy a nie krzyczymy!
 • stosowania się do Regulaminu oraz poleceń wychowawców
 • szanowania wychowawców oraz koleżanek i kolegów
 • kulturalnego zachowania, nie przeszkadzania innym dzieciom w zabawie
 • uczestniczenia w zajęciach proponowanych przez wychowawców
 • odrabiania lekcji
 • dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów
 • szanowania urządzeń i wyposażenia świetlicy
 • dbania o zachowanie czystości własnej i pomieszczeń świetlicy
 • nie przynoszenia własnych zabawek do świetlicy

Uczestnicy świetlicy mają prawo do:

 • korzystania z wyposażenia świetlicy (gier, zabawek, książek, pomocy do zajęć plastyczno-technicznych, itp.)
 • uczestniczenia w grach i zabawach, imprezach organizowanych przez wychowawców (rozwijanie swych zainteresowań i zdolności, poszerzanie wiedzy i zdobywania nowych umiejętności)
 • zgłaszania propozycji gier i zabaw
 • otrzymywania pochwał i nagród
 • zwracania się do wychowawcy ze wszystkimi swoimi problemami
 • pomocy przy odrabianiu lekcji
 • szacunku ze strony kolegów i wychowawców
 • tolerancji, życzliwości - miłego i wartościowego spędzania wolnego czasu w świetlicy
 • korzystania z pomocy starszych kolegów (w trudnych sytuacjach)