Miesiąc luty to doskonały czas na zabawy zimowe, zwłaszcza, kiedy za oknem prawdziwa zima.

W ramach zajęć w świetlicy szkolnej  odbyły się zajęcia edukacyjne na te­mat bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie. 

Odbyła się burza mózgów: jak spędzamy czas wolny w zimie? Jakie zabawy są bezpieczne, a jakie nie?

Dzieci oglądały obrazki, zdjęcia przedstawiające bezpieczne i niebezpieczne miejsca zabaw zimo­wych,  przypominały, jakie zabawy zimowe znają i lubią oraz wspominały różne zabawne sytuacje, które przytrafiły się im podczas zabaw na śniegu.

Uczniowie uświadomili sobie, że pozornie beztroskie zabawy na sankach czy bitwa śnieżna mogą być niebezpieczne, jeśli odbywają się w nieprzemyślany sposób i w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Na śniegu czy lodzie o wypadek nietrudno.  Omówione zostały zasady za­chowania się podczas zabaw zimowych oraz zasady postępowania w różnych niebezpiecznych sy­tuacjach, np. Gdy załamie się lód

Na zakończenie zajęć uczniowie wykonywali plakaty, w którym pogrupowane były bezpieczne zabawy na śniegu i te, które są niebezpieczne.